شوخی طبیعت !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همواره تن تان سالم و لبتان خندان باد و هیچگونه دغدغه خاطر نداشته باشید - آمین

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت انــدر زنـدگانــــی ، بـرقـــرار و بـــر دوام

سال خـرم - فال نیکـو - مال وافـر - حال خـوش

اصل ثابت - نسل باقی - تخت عالی - بخت رام

پیشاپیش فرارسیدن عید نوروز را به همه دوستان و همکاران نویسنده تبریک و تهنیت عرض میکنم .

/ 2 نظر / 38 بازدید
فرشته

سلام سال نو مبارک خیلی زیبا بود [گل][گل][گل]

مطهره

سلام. سال نو مبارك واقعا جالب بود [پلک]