ریخت شناسی گیاهان ( درس اول )

متن های دلنشین و مشفقانه بینندگان عزیز وبلاگ که مصداق شعر زیبای « آنان که زما دور ولی در دل و جانند        بسیار گرامی تر از آننذ که داننذ »من را برآن داشت که ذز خدمت شما باشم اگرچه « برگ سبزی است تحفه درویش » قبلا گفتیم که برای نگهداری و پرورش هز موجود زنده باید آنرا بشناسیم که از چه اندامهایی تشکیل شده و کارکرد هر اندام چیست . گیاهان هم دارای اندامهای مختلفی هستند که کارکردهای متفاوتی دارند. وقتی شما بذر گیاهی را در خاک قرار میدهید  ( بذر می بایستی در عمق مناسبی در خاک قرار داده شود . یکی از علل بد  سبزی بذور قراردادن آنها در عمق نامناسب است معمولا عمق بذر در خاک ، یک تا سه برابر قطر بذر می باشد. )بذر پس از دریافت رطوبت کافی شروع به جوانه  زدن می کند . اولین اندامی که از بذر بیرون می آید « ریشه چه » نام دارد که بعدا ریشه گیاه را تشکیل می دهد. مهمترین وظایف ریشه عبارتند از 1- جذب آب و مواد غذایی از خاک و انتقال آن به اندامهای هوایی 2- ذخیره مواد غذایی 3- نگهداشتن پیکر گیاه در خاک  4 - ازدیاد  : بعضی گیاهان از طریق قلمه ریشه تکثیر می شوند . ریشه دارای تقسیم بندیهایی است که از حوصله موضوع ما خارج است فقط بینندگان باید بدانند که بر روی ریشه اصلی ، ریشه های بسیار باریکی به نام ریشه های مویین قرار  دارند که نقش مهمی در جذب آب و مواد غذاییی از خاک دارند. اندام بعدی که از بذر خارج می شود « ساقه جه » نام دارد که بعدا ساقه گیاه را تشکیل می دهد . مهمترین وظایف ساقه عبارتند از : 1 - نگهداری قسمتهای هوایی 2 - انتقال آب و مواد غذایی به برگها 3 - ساختن مواد غذایی در ساقه های سبز 4 - ذخیره مواد غذایی 5 - ازدیاد : بسیاری از گیاهان از طریق قلمه ساقه تکثیز می شوند . در محل اتصال ریشه و ساقه ناحیه ای و جود دارد که « طوقه »نامیده می شود . شاخت این محل برای کاشت نشاء یا نهال بسیار مهم است . در هنگام جابجایی گیاهان می بایستی سطح خاک در همین محل باشد و از عمیق تر یا سطحی تر کاشتن گیاهان اجتناب کرد.

/ 2 نظر / 51 بازدید
طاهره

[گل][گل]