لوز-گاروم زنگی-بیدام-بادام هندی ... terminalia catappa ... combretaceae

چند روز پیش داشتم پیاده روی میکردم دیدم تو یکی از میادین نزدیک خونمون درختای لوز به گل رفتن گفتم چندتا دونه عکس بگیرم براتون بذارم

امیدوارم شما هم مثل من لذت ببرید

تیپ رشدی درشت حالت پاگودا یا مطبق شکل دارد

البته گاهی به علت های مختلف این نظم بهم می خوره که البته از زیبایی این درخت کم نمیکنه

لوز از درختان گرمسیری و برگریز است

/ 3 نظر / 16 بازدید
****

خوش بحالت ![ناراحت] جای خونتون چه میادین قشنگی داره !! جای خونه مانداره !![نگران]

آساک

فکر کنم پایان نامتون هم رو همین گیاه بود .نمیدونم شاید هم اشتباه کنم ولی اولش گوش میدادم چی میگفتین ولی چون کلاس داشتم بلند شدم .من همه پروژه بچه ها رو میرفتم .از دوره کاردانیم خوب استفاده کردم

یحیی دهقانی شورکی

سلام: من یک دکتری باغبانی هستم، مطالب شما را خوندم. متنوع ولی ببخشید، کمی کم عمقه. نمیخام دلسردت کنم با آن پشت کاری که داری حتماً مصمم تر ادامه میدی. موفقیت شما را از ته قلبم خاستارم.