مبارزه با نماتدهای خاکزی با کمک قارچ paecilomyces lilacinus

قارچ ها برای من همیشه موجودات موذی و چندش آوری هستند و همیشه از شنیدن اسمشو بدنم خارش می گیره ... همیشه فکر میکردم همه قارچ ها فقط برای گیاهان تولید بیماری میکنند اما امروز به این موضوع بر خوردم دیدم گاهی اسن خاصیت بیماری زایی قارچ ها همیشه هم بد نیست و گاهی به سود گیاهان و جامعه کشاورزی است.

مبارزه با نماتدهای خاکزی با کمک قارچ Paecilomyces lilacinus :

قارچ P.lilacinus بر روی سطح بدن نماتد قرار گرفته و به درون بدن آن نفوذ کرده و با ابتلا نماتد به بیماری قارچی آن را از بین می برد.

این قارچ بر روی تمامی چرخه زندگی نماتد اثرگذار است و از این طریق بر روی تغذه و تکثیر نماتد اثر گذاشته و ان را نابود می کند.

بسته های مبارزه بیولوژیکی با نماتد روت گارد نام دارد که توسط شرکت فروغ دشت در سطح کشور توضیح می شود.

این ماده همراه اب ابیاری در تمامی مراحل رشد گیاه می تواند استفاده کرد و از خسارات نماتد ها جلوگیری کرد.

نکته : دقت شود روت گارد با انواع قارچکش ها و ترکیبات با پایه گوگردی و همچنین ترکیبات بسیار اسیدی و قلیلیی قابل ترکیب نمی باشد.

 

 

/ 4 نظر / 13 بازدید
up

سلام مفید واقع شد

امیر مسعود

مطلب جالبی بود...ممنون.

باغبانی علمی

سلامممممم به به می بینم که واسه ما هم تبلیغات می کنی [گل]

سایه

[گل][گل] عالي بود