/ 5 نظر / 228 بازدید
شروین

میشه در مورد شرایط نگهداری و اینکه این گیاه چند ساله است هم یه مختصر بفرمایید. ممنون خانم مهندس

زری

خانم مهندس اون مارچوبه کجا این گیاه کجا هیچ شباهتی بهم ندارن .من این گیاه و از این گونه را بنام شیو یدی ,سرخسی , ودم روبایی می شناختم.مرسی امروز اطلاعات جدیدی آموختیم.

منصور

یکی از آشنایان سالیان ساله که این گیاه رو داره و به سرما و نور کم هم مقاومه. بسیار مناسب پاسیو و حیاطهای شمالی است.

مجتبی

دم روباهی چیه اسم شودی هست.

منصور

آقا مجتبی، به خاطر شباهت ظاهری دم روباهی هم گفته می شه. کلاً در نامگذاری گل و گیاه منتظر سورپریز شدن باشید.