سی بوشهر عزیزوم

 

سی بوشر

سی بوشر هیچکه دلش مث مو غمگین نبیده
دل هیچکی مث مو یه کاسه خین نبیده
بخدا وختی که فکرش می کنم تش می گیرم
هیچکه دردش مث مو اینهمه سنگین نبیده
او دریاش که میگن شورن و خره نمکن
سی مو مثل شکرن، شیرین تر از این نبیده
تو کیچه پس کیچه هاش ، وختی که تیفون می پیچه
هیچ غناهشتی ایجور دلکش و شیرین نبیده
ای صدوی غره طراقاش شو بارونی خشن
ازو خش تر بخدا تا چین و ماچین نبیده
خیلی شهرا نبیده، وختی که بوشر بیده تش
مث بوشهر زیترا شهری خوش آئین نبیده
اگه حالا ایجورن ، غربت غم تو دلشن
زیترا مثل حالا ، اینهمه دل خین نبیده
توسوناش اگه گرمن ، مگه تخصیر خوشن
او هواش ایجورین، بیخودی همچین نبیده
تو زمسون عوضش مثل بهارن زمیناش
هرکجا سیل می کنی، بی گل و نسرین نبیده
سی چی میگین کیچه هاش او شلی و پر سبخن
کیچه هاشم بخدا ، ایجور که میگین نبیده
پس افتو که بری دل سی بوشر پر می زنه
خاک هیچ جوی دیگه دامنگیر و سنگین نبیده
۱۳۷۳
--------------------------------
سی= برای
خین= خون
تش= آتش
خره نمک= بسیار شور
کیچه= کوچه
پس کیچه= پسکوچه
وختی= وقتی
تیفون= توفان
غناهشت= صدای ترسناک
صدوی= صدای
غره طراق= رعد
شو = شب
خش = خوش
زیتر = زودتر = قدیم
زیترا = قدیما
توسون = تابستان
سیل = نگاه، تماشا
اوشلی = گل آلود
سبخ = خاک شور
افتو = آفتاب
هیچ جوی دیگه = هیچ جای دیگر

شعر از سید جعفر حمیدی

 

 

 

 

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
حدیث

به به ، به به چه شعری چه لهجه شیرینی چه دریایی آدم حض میکنه فقط یه غذا بوشهری کم داره ازون تنداش[نیشخند] خوش به حالت مهندس هر وقت بخوای میری دریا میبینی[رویا]

MRH

[گل]

مهدی توکلی

[گل]

الناز

[گل]

منوچهری

اتفاقا 15/4 اومده بودم بوشهر هواش بهتر از شیراز بود!

مرتضی باقرزاده

اموره یه لغت ایتالیاییه و سی هم همینطور si amore به معنی : بله عزیزم که من برای دوستانم از این جمله خیلی استفاده میکنم بخصوص جدیدا با دوستای که اهل امریکای جنوبی هستند اونها زبانشون اسپانیاییه و خوب اسپانیایی و ایتالیایی کمی شبیه هستند