مطمئنم براتون پیش آمده که به یک گیاهی هر چه رسیدگی میکنید جواب عکس به شما میدهد و گیاه هر روز ضعیفتر می شود و علائم غیرقابل پیش بینی نشان میدهد و حتی ممکن است گیاه بمیرد.  البته افراط در هر کاری باعث ایجاد نتیجه نامطلوب میشود و در مورد مراقبت از گیاهان نیز صدق می کند.

این گیاه لش در زیر پله یکی از ادارات بوشهر در فضای باز قرار دارد و هیچ رسیدگی ویژه ایی ندارد و گرما شدید و سرما را تحول میکند ، فقط ممکن است گاهی آبیاری شود والا دیگر هیچ ، اما یه نکته مثبت آن قرار گرفتن گیاه در جایی است که نور غیرمستقیم خوبی دریافت میکند.

گیاه هم خوش رنگ و هم خیلی سرحال است.

 

 

 

 

[ چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ] [ زهرا فرشید ]