سلام دوستان - مطالب جالب و در خور توجه دوستان بقدری قشنگ است که من ترجیح می دهم که بنشینم و استفاده ببرم و حالا بعنوان تغییر ذائقه خواستم شعری از آقای دکتر حمیدی شیرازی که بی مناسبت با گل و گیاه نیست تقدیمتان کنم :

گـل نـاز

از  برون  آمد   صدای  باغبان                 گفت  کو   ارباب ؟   کارش   داشتم

از درون گفتم که اینجایم، بگو                 گفت   هر جا  هر چه  باید ، کاشتم

گفتم آخـــر بود  در  گلهای  تو                ناز  دلخواهی  که  گفتم ، داشتی؟

گفت در وا کن بیـــا بیرون ببین             هرگز این گل‌ها که کِشتم کاشتی؟

رفتم  و  دیدم که سِـحر باغبان                معنــی    ناسازگاری    سوختـــه

آتشی از شمعدانی‌های سرخ              در  حریــــر  سبـــزه‌ ها  افروخته

جعد شبنم دار سنبل ، خورده تاب          در هوا پاشیده مشک و زعفــــران

چشم   مست   نرگس   بیدادگر                بازگشته  تازه  از   خواب   گران

و آن بنفشه زرد و مشکین و کبود            غرق گل چسبیده  در آغوش هم

تا  جَهَد  از  محبس  شمشاد ها                رفته  بالا  از  سر  و  از دوش هم

زیر   تار   گیسوی   افشان   بید              سوسن و مینا و ناز افتاده است

لحظه‌ای در هر گلی کردم نگاه                 زیر  لب  گفتم که پس آن  ناز  کو؟

باغبان بر شاخه‌ای انگشت زد                 یعنی این ناز است، چشم باز کو؟

گفتم  این  را  دیده  بودم  پیش از این      این کجا ناز است؟ این ناز شماست !

خشمگین شد گفت جز یک ناز نیست         یا اگر  باشد به شیراز  شماست!

باغبان گر این سخن ، بی طعنه گفت           راستی را چشم جانش باز بود

کان گل نازی  که  دلخواه  من است          یک گل ناز است و در شیراز بود

[ چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ] [ حسین جاودانی ]