بنظر شما وقتی بذری را در دل خاک می کاریم اول ریشه از آن خارج می شود یا ساقه و برگ؟

جواب سوال شما را با مدرک می دهم : ریشه چه.

بذرهای همه گیاهان مثل این بذر انبه با استفاده از مواد ذخیره ایی درون بذر ، ابتدا ساختار اولیه ریشه خود را تولید میکنند تا به دنبال آب برود و با جذب آب ساقه و برگهای گیاه توسعه یابند و از بذر خارج شده و بخش هوایی گیاه را ایجاد میکنند. با توسعه ساقه و برگ و با کمک فتوسنتز آب و مواد غذایی جذب شده توسط ریشه به مواد غذایی تبدیل شده و آن بذر تبدیل به یک گیاه مستقل و غذا ساز میگردد.

 

 

 

 

این بذر را در دل خاک گذاشتنم تا به زندگی خودش ادامه دهد.

[ سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٤:٢٤ ‎ب.ظ ] [ زهرا فرشید ]