این آفت بیشتر در مناطق گرمسیر دیده میشود.در اثر خسارت این آفت برگها لوله ای میشوند و سطح سبز برگ کاهش پیدا میکند. مسیر حرکت لارو بصورت مارپیچی در پارانشیم رویی برگ است و شفیره ها در زیر برگهای خشک در  زمستان استراحت میکنند.

آثار خسارت :

 


 

 

مبارزه:مبارزه در باغات زیر 5سال بسیار اهمیت دارد.که علاوه بر تنظیم دور آبیاری و استفاده به موقع از کودهای ماکرو و میکرو،سمپاشی با سموم انتخابی و موثر مثل کنفیدور به میزان نیم لیتر در هکتار ،تکرار به فاصله 15 روز،با رعایت نکات ایمتی توصیه میشود.

[ پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مولود رفعت ]