راحترین روش تکثیر روش این گیاه تکثیر با قلمه است.

بهترین زما قلمه گیری در ماههای فروردین تا خرداد هست البته در مناطق گرمسیری مثل بوشهر می توانید از اسفندماه شروع به قلمه گیری کرد.

یکی از شاخه های این گیاه را جدا میکنیم.

 


 

در اینجا من ساقه نازکی را انتخاب کردم اما شما سعی کنید از قسمت پایین ساقه جدا کنید اینجوری احتما گیرایی قلمه 100% میشود و شما 100% خوشحالتر و باانگیزه تر .

 

 

بعد از اینکخ برگهای بالایی را قطع کردم و یک جفت برگ پایین را برای کاهش تبخیر و از دست داد آب قطع کردم در خاکبرگ کاشتم.

قلمه را تا نزدیکی دوجفت برگ داخل خاک کردم.

 

 

 

این گلدان را الان دارم و گیاهی که در آ است کلییییییییی رشد کرده است.

این چندتا گلدان سفالی را هم خودم قلمه زده بودم و همه را هدیه دادم.

 

[ دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱ ] [ ۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ زهرا فرشید ]