گاوچران وقتی میزان عنصر نیتروژن در خاک بالا باشه :

میزان پتاسیم ، بر ، مس قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

میزان منیزیم و مولیبدن قابل جذب برای گیاه افزایش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر فسفر در خاک بالا باشه :

میزان پتاسیم ، کلسیم ، مس ، آهن ، روی  قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

میزان منیزیم قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر پتاسیم در خاک بالا باشه :

میزان  منیزیم ، بر   قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

میزان  آهن ؛ منگنز قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر کلسیم در خاک بالا باشه :

میزان پتاسیم ، منیزیم ، بر ، آهن ، روی و منگنز  قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر منیزیم در خاک بالا باشه :

میزان پتاسیم قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر گوگرد در خاک بالا باشه :

 

میزان نیتروژن ، پتاسیم ، منیزیم ، مس و منگنز قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر مس در خاک بالا باشه :

میزان آهن و منگنز  قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر روی در خاک بالا باشه :

میزان آهن قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر منگنز در خاک بالا باشه :

میزان  آهن   قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

 

گاوچران وقتی میزان عنصر مولیبدن در خاک بالا باشه :

میزان مس  قابل جذب در خاک برای گیاه کاهش می یابد.

میزان نیتروژن قابل جذب در خاک برای گیاه افزایش می یابد.

 

نتیجه : بهتر است در میزان مصرف مواد شیمیایی غذایی تحت عنوان کود نهایت دقت شود.

 

 

[ چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩ ] [ ٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ زهرا فرشید ]