نام فارسی اصیل : سبزگیاه ( گیا=گیاه)

نام فارسی رایج : گندمی -  کلروفیتوم - برگ گندمی

نام انگلیسی : Spider plant

نام علمی : Chlorophytum comosum

نام خانواده : Agavaceae or Liliaceae ( منابع مختلف نام خانواده را یکی از این دو ذکر کرده اند.)  ( در برخی منابع گفته شده از خانواده گرامینه نیز است).

 

گیاهی است زیبا و ارزان و سریع الرشدبرای افراد میتدی و نا اشنا به نگهداری گیاهان آپارتمانی بسیار مناسب است.

برگ ها، گندمی شکل خمیده و اویزان ، شاخه های سیمی مانند که در فصل تابستان گل های سفید ریزی تولید می کند که حاوی گیاهچه های جدید برای تکثیر نیز است و به خصوص برای تزئین سالن و هال از سبدهای آویزان آن استفاده می گردد.
این گیاه در هر شرایطی به خوبی رشد می کند. واریته های مختلف آن با خطوط طلایی زرد، کرم به موازات رگبرگ ها سطح برگ را تزئین می کنند.

گیاهی مناسب برای کاشت در آب است.


نیاز ها :


درجه حرارت :
گیاهی بسیار مقاوم است و تا صفر درجه نیز مقاومت می کند.

نور :
از نظر توقعات نوری کم توقع است. در هر نقطه از آپارتمان به جز در تابش نور مستقیم خورشید به خوبی رشد می کند و کمبود نور موجب کمرنگی برگ ها و طویل شدن ساقه ها می گردد

آبیاری :

در بهار و تابستان هر روزه یا یک روز در میان و در زمستان یک مرتبه در هفته آبیاری کافی است. 

رطوبت :

در صورتی که درجه حرارت بیش از 15 درجه باشد غبارپاشی روزانه در تابستان توصیه می گردد.

تغذیه :

تغذیه مصنوعی با کودهای شیمیایی محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی هر دوهفته یکبار طبق دستور لازم است.

خاک مناسب :

خاک این گیاه باید کمی سنگین تر از دیگر گیاهان آپارتمانی باشد.

مخلوطی از خاک باغچه و ماسه و کمپوست محیط خوبی برای رشد ریشه است.


تغییر گلدان :
چنانچه ریشه تمام حجم گلدان را پر کرده باشد، در فصل بهار آن را تعویض نمایید.تکثیر:

شاخه های آویزان که پنجه کوچکی از انتهای آن وجود دارد، اغلب در خاک گلدان مجاور فرو رفته و ریشه تولید می کند. آنها را از پایه اصلی جدا کنید و با ریشه در گلدان استکانی بکارید.

همچنین می توان یک بوته را به چند قسمت تقسیم کرد و در گلدان های متعدد کاشت.

 

 

 

[ جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩ ] [ ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ] [ زهرا فرشید ]