تعدادی گلدان گندمی در کنار هم :

 

دوستان جهت دیدین قسمت های دیگه گندمی به ادامه مطلب رجوع کنید ....


گندمی ساقه های رونده ایی تولید میکنه که روی این ساقه ها گل و بعد گیاهچه های جدیدی دیده میشوند :

 

بعد از گلدهی میوه و در نهایت هم بذر تولید میکند که بذرها را میتوان کاشت تا گیاهچه جدید بدست آورد :

 

گیاهچه هایی که روی رنرها یا همان ساقه های رونده تولید میشوند را میتوان به صورت مجزا کاشت ... .

به این صورت که :

اول که به گیاه مادری متصل است گیاهچه ها را روی محیط خاکی مرطوب قرار دهیم تا ریشه تولید کند و بعد از گیاه مادری جدا کنیم .

دوم اینکه میتوان وقتی گیاهچه به حد نهایی رشد رسید حدودا اندازه کف دست شد گیاهچه را از رنر جدا کرده و در گلدان جدید کاشت تا خودش بدون اتصال به گیاه مادری ریشه تولید کند ، البته اولش ممکنه کمی پژمرده بشه اما بعد کم کم اگر آبیاری درستی انجام شود به راحتی ریشه می دهد.

[ جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ ] [ ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ ] [ زهرا فرشید ]