یکی از روشهای اصلاحی در گیاهان زینتی دورگ گیری یا هیبریداسیون است. فرض کنید که دارای دو گیاه دارای رنگهای مختلف از یک خانواده یا یک جنس هستیم و می خواهیم در این دو نمونه گیاهی گرده افشانی انجام دهیم. عواملی مانند نور، رطوبت و دما نقش بسیار مهمی در عمل تلقیح دارند. در تلاقی بین دو والد، یکی از آنها به عنوان والد پدری و دیگری به عنوان والد مادری مورد استفاده قرار میگیرد. گلدهی  همزمان در والدین مورد تلاقی و مستعد بودن گلها برای دورگ گیری مصنوعی موفقیت آمیز، از موارد مهم در هیبریداسیون می باشد. درگلهایی که هرمافرودیت هستند، (دارای اندام جنسی نر و ماده روی یک گل هستند) اندامهای نر به روشهای مختلفی از بین برده می شوند. یکی از این روشها حذف پرچمها می باشد که به این عمل اخته کردن گفته میشود.

در این پست روش اخته کردن و گرده افشانی مصنوعی در گیاه آماریلیس را انجام دادم، البته من چون دو گیاه مختلف از آماریلیس رو ندارم این عمل در روی دو گل مختلف یک گیاه انجام دادم. گل هایی که هنوز باز نشده اند و  و در حال باز شدن هستند برای این کار انتخاب می شوند.


ابتدا پرچمهای گلی که باید گرده افشانی شود توسط پنس جدا می شود و فقط مادگی باقی می ماند. این کار زمانی صورت می گیرد که گل در حالت غنچه و یا کپسولی باشد و بساکها کاملا بسته باشند. بعد پرچمهای گل دیگر که حاوی بساک هستند به آرامی جدا شده و با استفاده از قلمو گرده ها در روی کلاله مورد نظر منتقل می شود. اگر بساکها درشت باشد،  مثل آماریلیس ممکن است نیازی به قلمو نباشد و با نزدیک کردن و تکان دادن بساک روی کلاله گرده افشانی صورت بگیرد. سپس با یک پاکت مقوایی باید به مدت 72 ساعت پوشانده شود تا سایر عوامل مشکلی ایجاد نکنند. این روش بیشتر در گیاهان زینتی فصلی و یکساله کاربرد دارد چون نتیجه در سال بعد قابل مشاهده خواهد بود ولی در گیاهانی مثل آماریلیس حدود 5 سال زمان نیاز است تا گیاه تولید گل کند و نتیجه قابل مشاهده باشد. گیاه تولید شده از بذر جدید نسل F1 نامیده میشود.

تصاویر زیر هم که بر روی پیچ ساعتی انجام شده جالب و بدون شرح هستد.

حالا باید منتظر شد تا تولید بذر صورت بگیره و پس از کشت بذر باید دید  گیاه حاصل چه گلی تولید میکنه!

[ دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ ] [ ۸:٢٤ ‎ب.ظ ] [ گل یخ ]