تصــاویـر هفتـه - حسین جاودانـی

این گل زیبا شب بوی خیری است که بسیار زیبا و مقاوم است و عطر خوبی هم دارد ولی برای من حسن دیگری هم دارد و آن قابل توجه بودن این گل برای پروانه ها و زنبور عسل است و فرصت خوبی به من می دهد تا تصویر دلخواهی از آنها بگیرم ! عکس زیر از فاصله چند سانتیمتری سوژه گرفته شده است و زنبور کوچولوی خوشگل بقدری غرق فعالیت و کار است که هیچ توجهی به من ندارد ! .

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر